Styret

Styret i Lillehammer Schakselskap 2018/2019.

 

På årsmøtet ble følgende personer valgt:

 

Leder : Jan Magne Stubrud epost: jan.Stubrud@bbnett.no Tlf 99 25 44 91

Nest leder/Presseansvarlig: Magne Lind

Kasserrer : Ole Morten Skogheim

Materialforvalter/turneringsleder: Christian H Ruud

Sektretærer: Jarle Kraabøl

Styremedlem: Lars Erik Brobakken

Vara styremedlem:

Revisor : Arild Larsen

Valgkomite: Leder -Lars E. Brobakken

og Lars Martin Krogseth - Arild Larsen

 

Leder i barnesjakken er Christian Holmboe Ruud

.

Fra venstre, Jarle Kraabøl, Magne Lind, Jan M. Stubrud, Christian H. Ruud, Ole M Skogheim

Medlemskontigent 2018

Voksen 1050kr pr år

Juniorer 500 kr pr år.

Kadett 250kr pr år.

Kontigenten gir deg følgende:

Kontigenten gir deg følgende:

Medlem av sjakkforbundet m/medlemsbladet.

Tilgang til interne og eksterne turneringer.

Opparbeide deg rating.

Delta på kurs og opplæring.

 

Junior = født fra 1/1-1997  til 31/12-2000

Kadett = født 1/1-2001 til 31/12-2003

Lilleputt = født 1/1-2004 til 31/12-2005

Miniputt = født 1/1-2006 til -

 

klubbens bankkonto er: 2000.25.64840

 

 

 

Organisasjonsnummer:

983 231 942

 

Copyright © All Rights Reserved