Styret

Styret i Lillehammer Schakselskap 2019/2020.

 

På årsmøtet ble følgende personer valgt:

 

Leder : Jan Magne Stubrud epost: jan.Stubrud@bbnett.no Tlf 99 25 44 91

Nest leder/Presseansvarlig: Magne Lind

Kasserrer : Ole Morten Skogheim

Materialforvalter/turneringsleder: Christian H Ruud

Sektretærer: Jarle Kraabøl

Styremedlem: Lars Erik Brobakken

Vara styremedlem: 

Revisor : Arild Larsen

Valgkomite: Styret innstiller til åresmøtet 2020

 

Leder i barnesjakken er Christian Holmboe Ruud

  .

Fra venstre, Jarle Kraabøl, Magne Lind, Jan M. Stubrud, Christian H. Ruud, Ole M Skogheim

Medlemskontigent 2019

Voksen 1050kr pr år

Juniorer 500 kr pr år.

Kadett 250kr pr år.

Førstegangsmedlemskap senior 550kr

Kontigenten gir deg følgende:

Kontigenten gir deg følgende:

Medlem av sjakkforbundet m/medlemsbladet.

Tilgang til interne og eksterne turneringer.

Opparbeide deg rating.

Delta på kurs og opplæring.

 

 

Junior = født fra 1/1-1998  til 31/12-2001

Kadett = født 1/1-2002 til 31/12-2004

Lilleputt = født 1/1-2005 til 31/12-2006

Miniputt = født 1/1-2007 til -

 

klubbens bankkonto er: 2000.25.64840

 

 

 

Organisasjonsnummer:

983 231 942

Forbundskontigent 2019:

 

Copyright © All Rights Reserved