Hjem

  Lillehammer  Schakselskap

Copyright © All Rights Reserved

Vi stenger aktiviteten i våre lokaler inntil videre da korona situasjonen er uklar.


Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater til verv i NSF


Valgkomiteen ønsker at medlemmer i Norges Sjakkforbund er en del av prosessen frem mot valget. Vi ønsker derfor å be medlemmene våre om å foreslå kandidater både til Sentralstyret, Reglementsutvalget, diverse fond og til revisorer. Vi sender dette brevet ut til klubbene med håp om at øvrige medlemmer blir informert.

Valgkomitéen ber også medlemmene om å legge vekt på både kvinnelige kandidater og kandidater med minoritetsbakgrunn.

https://forms.gle/7Af3hcnWujrxFrhH9
Vi ønsker at dere bruker dette skjemaet når dere foreslår kandidater, og at dere forsøker å fylle inn så mange opplysninger som mulig. Vi ber dere videre om å skrive en god begrunnelse for kandidaten dere foreslår, og at dere legger vekt på hvorfor kandidaten egner seg til den foreslåtte posisjonen.

Kandidatene trenger ikke å være forespurt på forhånd, og det er lov til å foreslå seg selv som kandidat. Dere kan foreslå helt nye kandidater, men også sittende styre- eller utvalgsmedlemmer som dere ønsker skal fortsette i sine verv i Sjakkforbundet.

Hvis dere ikke ønsker å bruke skjemaet, ber vi dere om å føre inn de samme opplysningene i et dokument, og sende dem til valgkomitéens leder Tallak Nærland på e-post: tallak.uberg.narland@sandnes.kommune.no

Frist: fredag 21. mai
Vi vil behandle forslag fortløpende, og anbefaler derfor at dere sender inn eventuelle forslag så fort som mulig.

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til disse posisjonene:

Sentralstyret:
• President
• Visepresident
• Kasserer
• Turneringssjef
• Fire styremedlemmer

Reglementsutvalget:
• Ett medlem, for tre år
• To varamedlemmer, for ett år

Revisorer:
• To revisorer
• To vararevisorer

Nordnorsk sjakkungdoms Fond:
• Ett medlem fra Troms og Nordre Nordland, for tre år

Sjakkens venner
• Tre medlemmer, for to år

Her finner dere en oversikt over alle de som sitter i Sjakkforbundets styre og utvalg inneværende periode: https://www.sjakk.no/nsf/organisasjon/styrer-og-utvalg/#Sentralstyret

Valgkomitéen behandler alle henvendelser konfidensielt.
 
Ny rating? sjekk ut denne siden.


Bli medlem i vår sjakk-klubb nå!


Se alle fordeler du får på sjakk.no


Voksen 1050kr pr år

Juniorer 500 kr pr år.

Kadett 250 kr pr år.

Lilleputt 200 kr pr år

Miniputt 150 kr pr år

Førstegangsmedlemskap senior 575kr.

For de andre gruppene er det 50%

Kontigenten gir deg følgende:

Junior = født fra 1/1-1999 til 31/12-2002

Kadett = født 1/1-2003 til 31/12-2005

Lilleputt = født 1/1-2006 til 31/12-2007

Miniputt = født 1/1-2008 til -


Betales inn på

klubbens bankkonto er: 2000.25.64840

merk betalingen din med navnet ditt.Nå lanseres prosjektet Dronningspranget.

Dronningspranget er et nettbasert prosjekt, som har som formål å rekruttere og videreutvikle sjakkspillere som er kvinner. Vi ønsker å skape en arena hvor jenter og kvinner i sjakkmiljøet kan møtes jevnlig. Med det håper vi å etablere et fellesskap som gjør det lettere å ta det første steget inn i den lokale sjakklubben, men også å gi en følelse av samhold på tvers av klubbtilhørighet for de som allerede er en del av miljøet. Kvinner er foreløpig sterkt underrepresentert i sjakken, og Dronningspranget ønsker å være en bidragsyter til endring.

Følgende aktivitet er planlagt

  • Nettbasert 6-timers nybegynnerkurs for kvinner minst en gang i måneden. Første kurs holdes lørdag 28. november.
  • Ukentlig nettundervisning hver torsdag fordelt på tre ferdighetsnivåer: 0-1400, 14-1800, og 1800+ (FIDE). Det er mulig for alle jenter og kvinner å delta på alt, selv om en ikke er i målgruppen for undervisningen, og hver gruppe vil ha undervisning hver tredje torsdag. De første tre ukene vil det bli undervisning fra WIM Sheila Barth Stanford, Sigve Hølleland og GM Frode O.O. Urkedal.
  • Siste søndag hver måned opprettes det en turnering på Lichess med premier, hvor alle jenter og kvinner som ønsker kan delta. Samtidig settes det opp en digital møteplass på Zoom for de som ønsker å være sosial med andre spillere i turneringen.
  • I tillegg blir det breddekurs for jenter opp til junioralder annenhver onsdag, med kursholder Ingrid Skaslien. Oppstart blir 13. januar.

 

Alle aktiviteter i regi av Dronningspranget skal være nettbasert og gratis. Zoom og Lichess vil bli brukt som samhandlingsverktøy.

I denne anledning ønsker vi å be klubbene både om å spre nettsiden www.dronningspranget.no , og gi ut informasjon til sine kvinnelige medlemmer.

 

Mvh

Sara Marie Skaug Bjørkly,

Prosjektleder, Dronningspranget

Ønsker du å bli medlem i klubben vår? Fyll inn dette skjema 


Fyll inn spørsmål og send den til styret. Vi svarer så fort vi kan.

 
 
 
 

 

Vi spiller nå på i bakgården til Storgata 77 tirsdager og torsdager kl 18.00