Styret

Styret i Lillehammer Schakselskap 2021/2022.

 

På årsmøtet ble følgende personer valgt:

 

Leder : Jarle Kraabøl e-post jarkraa.online.no Tlf 95211968

Nest leder pål Martin Grønlien

Kasserrer : Ole Morten Skogheim

Materialforvalter: Jan Mgne Stubrud

Sektretærer: Bjarne Skarstad

Styremedlem: Lars Erik Brobakken

Styremedlem: Torgeir Gillebo

Revisor : Arild Larsen og Bjarne

Valgkomite: Styret innstiller til årsmøtet 2022

 

Leder i barnesjakken er  

  .Lars Erik Brobakken

Medlemskontigent 2022

For å bli medlem i klubben må du fylle inn skjemaet under. Det er rabatt grupper for alle nye som ikke har vært medlem i en sjakklubb de siste 10 årene. Hvis du tilhører denne gruppen velger du der det står førstegangsmedlem på linja under medlemskontigent boksen.

 
 
 
 
 
 
 

Fra venstre, Jarle Kraabøl, Magne Lind, Jan M. Stubrud, Christian H. Ruud, Ole M Skogheim

Voksen 1200kr pr år

Juniorer  u/20år 600 kr pr år.

Yngre grupper 200 kr pr år.

Førstegangsmedlemskap i Sjakkforbundet/klubb gir 50% rabatt første året.

 

Kontigenten gir deg følgende:

Medlem av sjakkforbundet m/medlemsbladet.

Tilgang til interne og eksterne turneringer.

Opparbeide deg rating.

Delta på kurs og opplæring.

 

 

 


 

klubbens bankkonto er: 2000.25.64840

 

 

 

Organisasjonsnummer:

983 231 942

Forbundskontigent 2022