Styret

Styret i Lillehammer Schakselskap 2019/2020.

 

På årsmøtet ble følgende personer valgt:

 

Leder : Jan Magne Stubrud epost: jan.Stubrud@bbnett.no Tlf 99 25 44 91

Nest leder/Presseansvarlig: Magne Lind

Kasserrer : Ole Morten Skogheim

Materialforvalter/turneringsleder: Christian H Ruud

Sektretærer: Jarle Kraabøl

Styremedlem: Lars Erik Brobakken

Vara styremedlem: 

Revisor : Arild Larsen

Valgkomite: Styret innstiller til åresmøtet 2020

 

Leder i barnesjakken er Christian Holmboe Ruud

  .

Fra venstre, Jarle Kraabøl, Magne Lind, Jan M. Stubrud, Christian H. Ruud, Ole M Skogheim

Medlemskontigent 2020

Voksen 1050kr pr år

Juniorer 500 kr pr år.

Kadett 250 kr pr år.

Lilleputt 200 kr pr år

Miniputt 150 kr pr år

Førstegangsmedlemskap senior 575kr.

For de andre gruppene er det 50%

Kontigenten gir deg følgende:

Junior = født fra 1/1-1999 til 31/12-2002

Kadett = født 1/1-2003 til 31/12-2005

Lilleputt = født 1/1-2006 til 31/12-2007

Miniputt = født 1/1-2008 til -Kontigenten gir deg følgende:

Medlem av sjakkforbundet m/medlemsbladet.

Tilgang til interne og eksterne turneringer.

Opparbeide deg rating.

Delta på kurs og opplæring.

 

 


 

klubbens bankkonto er: 2000.25.64840

 

 

 

Organisasjonsnummer:

983 231 942

Forbundskontigent 2019:

 

Copyright © All Rights Reserved