Styret

Styret i Lillehammer Schakselskap 2023/2024.

 

På årsmøtet ble følgende personer valgt:

 

Leder : Jan Mgne Stubrud epost: post@lhsjakk.com Tlf 99254491

Nest leder pål Martin Grønlien

Kasserrer : Ole Morten Skogheim

Materialforvalter: Jarle Kraabøl e-post jarkraa.online.no Tlf 95211968

Sektretærer: Bjarne Skarstad

Styremedlem: Lars Erik Brobakken


Revisor : Arild Larsen og Bjarne

Valgkomite: Styret innstiller til årsmøtet 2024

 

Leder i barnesjakken er  

Pål Martin Grønlien tlf 915 90 554

Kasserer: Ole Morten Skogheim

Sekretær: Jan Magne Stubrud

Medlemskontigent 2023

Voksen 1250kr pr år

Juniorer  u/20år 650 kr pr år.

Barn  500kr kr pr. år

Familie: 2voksne + 2barn 1500kr

Ansvarlig for lørdagstreffen:

Oktober: Bjarne og Pål Martin

November: Jan Magne og Ole Morten

Desember: Jarle og Jan Magne


For å bli medlem i klubben må du fylle inn skjemaet under. Det er rabatt grupper for alle nye som ikke har vært medlem i en sjakklubb de siste 10 årene. Hvis du tilhører denne gruppen velger du der det står førstegangsmedlem på linja under medlemskontigent boksen.

 
 
 
 
 
 
 

Fra venstre, Jarle Kraabøl, Magne Lind, Jan M. Stubrud, Christian H. Ruud, Ole M Skogheim

 

Kontigenten gir deg følgende:

Medlem av sjakkforbundet m/medlemsbladet.

Tilgang til interne og eksterne turneringer.

Opparbeide deg rating.

Delta på kurs og opplæring.

 

 

 


 

klubbens bankkonti

Voksen

                  2095.56.20837


Barn og ungdomskonto:

2095.59.86084 

 

 

Organisasjonsnummer:

983 231 942 voksen

913 717 813 ungdom


              Forbundskontigent 2023